ธุรกิจคาสิโน

เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ธุรกิจคาสิโนได้มีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งในแถบเอเชียแปซิฟิกที่เราจะเห็นได้ว่ามีคาสิโนเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างแพร่หลายรวมไปถึงตามแนวชายแดนต่างๆ  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุที่ที่ทำให้ไทยเราได้รับผลกระทบโดยตรงรวมไปถึงได้รับแรงกดดันไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งประเทศเพื่อนบ้านหลายๆ ประเทศและในประเทศรอบตัวที่ต่างก็หันมาสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจคาสิโนมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับในประเทศไทยเรานั้นที่ยังคงไม่มีกฎหมายรองรับและยังไม่เป็นที่ยอมรับจากหลาย ๆ ฝ่ายที่ยังมีในบางส่วนที่ยังคงไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนในประเทศไทยได้อย่างเสรีถึงแม้ว่าในเวลานี้ยังคงเป็นประเด็นที่มีการเสนอกันในสภากันอยู่

จากที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับรายได้จากธุรกิจการพนันที่ผิดกฏหมายในไทยเราที่มีจำนวนพุ่งสูงขึ้นมากในทุก ๆ ปีโดยคาดการณ์กันว่าในภายภาคหน้าที่เงินรายได้ก็จะยิ่งทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จุดนี้เองที่ทำให้เราสามารถมองได้อย่างชัดเจนเลยว่าธุรกิจการพนันของประเทศไทยที่ขยายเพิ่มในวงกว้างและมีขนาดใหญ่มากและคงไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของผลประโยชน์ที่มีอย่างมากมายมหาศาลและจำนวนของเงินที่ไหลออกนอกประเทศ ยิ่งในยุคนี้ที่เศรษฐกิจของไทยเราที่ย่ำแย่ไม่กระเตื่องที่คนไทยเราต่างก็ต้องเผชิญกันอยู่ในเวลานี้ด้วย จึงเป็นเหตุให้หลายฝ่ายต่างก็มีความประสงค์ที่จะให้มีการอนุญาติเปิดบ่อนคาสิโนได้อย่างถูกกฎหมายนั่นเอง

คาสิโน

สำหรับในเรื่องการเปิดบ่อนในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายที่ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่เพราะมีทั้งหลายฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและในส่วนของทางฝ่ายที่ผลักดันให้มีการเปิดคาสิโนที่จะหยิบเอาเรื่องของเศรษฐกิจ เช่น เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐฯ จากการเก็บภาษีรวมไปถึงการพัฒนาประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนคนไทยและประเด็นสำคัญก็จะเป็นเรื่องของเป็นการสกัดไม่ให้เงินไหลออกนอกประเทศนั่นเองแต่ทางด้านของฝ่ายที่มีการคัดค้านที่จะมีเหตุผลที่ตรงข้ามกันซึ่งจะเป็นการมองว่าถ้ามีการเปิดคาสิโนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ฟอกเงิน เป็นต้นตามมาอย่างแน่นอน ทั้งปัญหาติดการพนันที่อาจจะนำมาซึ่งปัญหาครอบครัว และมองว่าถึงแม้ว่าจะมีรายได้จากเงินของคาสิโนมากมายมหาศาลแค่ไหนที่มองว่าไม่คุ้มกับผลเสียที่จะตามมาในระยะยาวที่จะเกิดกับประเทศไทยเราอย่างแน่นอน

casino

อย่างไรก็ตามที่หลายฝ่ายมองว่าการพนันอยู่คู่กับคนไทยเรามายาวนานที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างสิ้นซากและดูเหมือนว่าในยุคนี้ที่กระแสของบ่อนทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายค่อนข้างที่จะมาแรงพร้อมกับมีการขยายตัวไม่อย่างไม่สุดสิ้น

สำหรับเรื่องที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้เข้ารัฐโดยการเปิดบ่อนถูกกฎหมายในไทยเราที่ถูกมองว่ามันจะง่ายต่อการควบคุมที่ในเวลานี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ในหลายฝ่ายได้ทำการพิจารณากันกันอยู่แต่ทั้งนี้มองว่าหากรัฐบาลสามารถที่จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในข้างต้นเหล่านั้นได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่บังคับใช้ได้อย่างรัดกุมและมีการบริหารจัดการที่ดี การเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากมายมหาศาลรวมไปถึงไทยเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่มีชื่อเสียงให้แก่ประเทศเราได้ด้วยและเชื่อว่าอีกไม่นานคงจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ได้ครับ